bbnk.hu - Bartók Béla Nevelési Központ

ZÖLD  ÓVODA KÖRNYEZETI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

2009 / 2010 nevelési év


 

Cél:

 • A környezettudatosság, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységekkel
 • Nevelésünk pozitív kisugárzásának erősítése a partnereinkkel történő programok során
 • Egymástól való tanulás

 

FELADAT

IDŐKERET


MÓDSZER

FELELŐSÖK

Rendszeres munkaközösségi megbeszélések

havonta

Beszélgetés, ötletbörze, munkamegosztás

Kincsesné Fekete Gabriella

DIFER programcsomag gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai, fejlesztési tervek

havonta

Tapasztalatcsere

Parázs Zoltánné

Vargáné Szabó Magda

Környezeti játékgyűjtemény bővítése

folyamatos

Gyűjtőmunka, rendszerezés

Kovács Lívia

Mondóka, mese, vers gyűjtemény bővítése

folyamatos

Gyűjtőmunka, rendszerezés

Pákozdi Károlyné

Az újszerű módszerek, projektek gyűjtése

folyamatos

Gyűjtőmunka

Kovács Lívia

Icinke- Picinke bábcsoport előadásai

Jeles napokhoz kapcsolódóan

bábjáték

Ökrös Éva Katalin

Kovács Lívia

Kapcsolattartás a BBNK intézményeivel

Jeles napokhoz kapcsolódóan

Megbeszélés, szervezés

Parázs Zoltánné

Vargáné Szabó Magda

Szeptember 23. Takarítási világnap

Gesztenye gyűjtés a családok segítségével

Komposztálás

Szeptember- október- november

Gyűjtőmunka, információ gyűjtés

Óvodapedagógusok

Őszi vásár a bölcsődések meghívásával

szeptember

Ötletelés, szervezés

Parázs Zoltánné

Vargáné Szabó Magda

Október 4. Állatok Világnapja

október

Pónilovaglás, kisállatsímogató, állatles

Pákozdi Károlyné

Ökrös Éva Katalin

Parázs Zoltánné

Hőgyes Róbertné

Játékos délelőtt a szülőkkel „ Gesztenye Ünnep"

október

Ötletadás, barkácsolás, játék

Ökrös Éva Katalin

Pákozdi Károlyné

Lovagi várjátékok az első osztályos gyermekekkel, a körösújfalui óvodásokkal, bölcsisekkel

október

Szervezés ( forgatókönyv, meghívások...)

Kincsesné Fekete Gabriella

Parázs Zoltánné

„ Tűzoltó akcióban"- Nagyobb gyerekek látogatása a Tűzoltóságra, Tűzoltók az Óvodában

október

Szervezés

Kincsesné Fekete Gabriella

Parázs Zoltánné

Környezettúra Vésztő- Kertmegbe, ( családdal), Vésztő - Mágorra

Ősz  - tavasz

Megfigyelés, vizsgálódás, tapasztalatszerzés, élményforrás biztosítása

Parázs Zoltánné

Hőgyes Róbertné

„ Papírvarázs" tehetséggondozó csoport

Havi egy alkalom

Bemutató, ötletadás, barkácsolás, kézimunka...

Pákozdi Károlyné

Játszó délután az elsősökkel

október

Szervezés

Pákozdi Károlyné

Hőgyes Róbertné

Rétegszülői értekezletek

Október, november, február

Szervezés

Pákozdi Károlyné

Alkotó napok az átjárhatóság biztosításával az óvodás és bölcsődés szülők bevonásával

évszakonként

Bemutatás, ötletadás

Kincsesné Fekete Gabriella

Hőgyes Róbertné

Ökrös Éva Katalin

BBNK Környezetvédő munkacsoport progjamjában való aktív részvétel( családok bevonásával)


folyamatosan

Az egymástól való tanulás lehetőségeinek kihasználása

Kincsesné Fekete Gabriella,

Parázs Zoltánné, Vargáné Szabó Magda

Bemutató délelőtt - a kompetencia alapú oktatás óvodai programcsomagjának gyakorlati alkalmazása

március

Projekt tervezés, bemutató, konzultáció, beszélgetés,  egymástól való tanulás  lehetősége

Kincsesné Fekete Gabriella

ZÖLD HÍRADÓ                                                                                          faliújság  folyamatos aktualizálása

folyamatos

Ötletelés, gyűjtömunka, önképzés

Parázs Zoltánné, Vargáné Szabó Magda

Föld napi rendezvény megszervezése a telephelyek, tagóvoda, iskola részvételével

április

Innováció, ötletelés,    szervezés, megbeszélések

Kincsesné Fekete Gabriella

Parázs Zoltánné

Vargáné Szabó Magda

Fényképes anyag gyűjtés( a programunk sikeresebb megvalósításához, a családok bevonásával    

folyamatos

gyüjtőmunka

Óvodapedagógusok

Részvétel a családok  által szervezett programokban

folyamatos

Szervezés, együttműködés

óvodapedagógusok

„ Add a kezed és megmutatom a világot"- a felvett gyermekek  ismerkedése óvodánkkal

június

szervezés

Kincsesné Fekete Gabriella

„ Mozogj velünk"-Sport délelőttök szervezése( családok bevonásával is)

Ősz- tavasz

szervezés

Kovács Lívia

Hőgyes Róbertné

Kooperatív tanulási technikák gyakorlati alkalmazása

tavasz

Az egymástól való tanulás lehetőségének alkalma, bemutatás,  konzultáció 

Parázs Zoltánné, Vargáné Szabó Magda

Gyermekvédelmi Munkaterv


2009-2010-es nevelési évre1,  A  2009-2010-es nevelési év gyermekvédelmi munkatervének elkészítése a     

     csoportvezető óvónőnek segítségével.                                                                

     (A csoportok szociális helyzetére vonatkozó adatok, illetve az új gyermekeknél tett           

     családlátogatások alapján szeptember).


2,  A családsegítő és a Gyermek Ifjúságvédelem felelős segítő munkájának ismertetése

     az érintet családoknál (folyamatos).


3,  Családlátogatások a felvételt nyert gyerekek családjánál augusztustól folyamatosan.


4,  A szociális helyzetelemzés összegzéséből adódó csoportonkénti prevenciós feladatok.


                    Pillangó csoport:   2fő HHH

                    Tarkarét csoport:   4fő HHH

                    Ibolya csoport :     3fő HHH

                    Napsugár csoport: 4fő HHH

     4 gyermek veszélyeztetett. Okai: gondatlanság,elhanyagolás jelei. Nagyszülő neveli, apa 

     börtönbe van.


5,  Folyamatos kapcsolat tartás a védőnővel.


6,  Részvétel a családsegítő tanácskozásain.


7,  A HHH családok hatékonyabb bevonása az óvodai életbe:-családi kirándulások,

                                                                                                  -rétegszülő értekezlet

                                                                                                  -munkálkodások


8, Nevelési évet záró értekezletre írások, beszámoló készítése.Gyermekvédelmi felelős: Parázs Zoltánné
Egészségvédő munkaközösség éves terve

2009-2010-es nevelési év


Cél: A családok életmódjának megismerése, szemléletformálás, a szülők bevonása az egészségesebb életmód megvalósítása érdekében. A lelki egészségvédelem, a káros szenvedélyektől  mentes életmód  hangsúlyozása. Az értékelésre kijelölt terület (mese - vers - báb - dramatikus játék ) eredményes megvalósítása az egymástól való tanulás módszerével, belső képzésekkel.


FELADATOK

IDŐ-ÜTEMEZÉS

MÓDSZEREK/

ESZKÖZÖK

FELELŐS

Munkaközösségi megbeszélés- ötletek, témák, lehetőségek

2009. szept. 1-2. hét

beszélgetés

Munkaközösség vezető,munkaközösség tagok

Munkaterv elfogadása, feladatok elosztása

2009. szeptember 4. hét

Tervezés, egyeztetés

m.k. vezető, m.k. tagok

Életmód kérdőívek megtervezése, a családok részére, értékelése, feldolgozása.

2010. február végéig

Tervezés, mérés, feldolgozás, értékelés

m.k. vezető, m.k. tagok

Módszertani leíratok bővítése, számítógépes szerkesztése.

2010. jún. 15.

Beszélgetés, értékelés

m.k. vezető, m.k. tagok

Az értékelésre ajánlott terület segítése:

-Mese- vers- báb dramatikus játék, tapasztalat csere(egymástól tanulás)

Nagycsoportosok bábozása a kiscsoportosoknak

 (csoportközi szervezés)

folyamatos
karácsonyi ajándékműsor

Tervezés, szervezés, beszélgetés, tapasztalatcsere

m.k. vezető, m.k. tagok

„Egészséges életmód napok"

Ÿ         „ FUTÓNAP" „Mozgással az egészségért"- szülőkkel.

Ÿ         Piac látogatás -élményszerző séták, kirándulások


Ø      „ Környezettúra Mágoron"- szülőkkel„Őszi vitaminbüfé"

Egészséges táplálkozás- „gyümölcs-zöldség" - ételkóstoló egészséges reggeli

Ÿ         „Egészséges tiszta környezetért"-munkadélutánok

2009. okt. 2.vagy 3. hete


2009. szeptember utolsó hete és október 2.hete2009. október. 1.hete

2009. október 1. hete

Tervezés, szervezés

m.k. vezető,

Munkaközösségvezető

munkaközösségi tagok 

 

 


„Természetes bábszínház"- ötletadás egymásnak, egymástól tanulás

Ø      bábkészítés termésekből

Ø      díszletek elkészítése természetes anyagokból

Ø      Őszi mese bábozása


 

 

2009. november2.hete 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mikulás „Ovi zsúr" az egészségünkért nagycsoportosok

 

2009. december.06.

 tervezés,szervezés

Mk. Vezető, mk.tagok


A kompetencia alapú programcsomag feldolgozásához élmény és tapasztalatszerzési lehetőségek, egymástól való tanulás lehetőségeinek megtalálása


„Tűzoltók az óvodában"- a tűzoltók meghívása. A kompetencia alapú óvodai programcsomag beépítése a saját programunkba.

Ÿ         Sárkányeregetés, léggömbfújás- levegő témakörben


Ÿ         Tűzgyújtás - csoportközi szervezés (tapasztalatszerzések)


Ÿ         Mozgásos versenyjátékok (tűz témakörben) nagycsoportosok csoportközi szervezésŸ         Víz témakörben: Kirándulások a vízpartra


Ÿ         Föld témakörben

       Környezettúrák

2009.  szeptember,október 2.hete,december,

2010 január, április
Szervezés,beszélgetés


Mk.vezető,tagok


Szülői klub szervezése: „Vitaminok, gyógyteák gyógynövénytermékek"

gyógyszerész előadása

Szülői klub szervezése:"Miéért fontos a lelki egészségvédelem?"- pszichológus előadása2009. nov. 4. hete


Szervezés, beszélgetés, előadás


mk.vezető

Advent - a szeretet jegyében. Ajándékkészítés, idősek vendégül látása, felkeresése.( Szeretetotthon,idősek otthona)2009. dec. 2-3 hétSzervezés, ajándékkészítés


m.k. vezető, m.k. tagok

„Káros szenvedélyek hatása az egészségre a családra, a gyermekek pszichés fejlődésére."- szülői beszélgetőkör  pszichológus vezetésével.


A dohányzás és a passzív dohányzás egészségkárosító hatásai és a leszokás lehetőségei.- védőnő előadása
Tervezés szervezés,beszélgetés


Mk. vezető

Életmódvizsgálat eredményei alapján projekt tervezése. Szakember előadása2009.márc.3-4 hete

Tervezés, szervezés, előadásm.k. vezető

„A mozgásfejlődés szakaszai, mozgásterápiák, mozgásfejlesztés- gyógytestnevelés Ayres terápia"


2010. március 3-4 hete


Tervezés, szervezés, előadás, gyakorlati bemutató


m.k. vezető

Mozdulj! Ügyesedj!nap óvodaközi


2010. ápr. vége máj. eleje

szervezés

m.k. vezetők

Nagycsoportosok búcsúestje

2010. jún. eleje

szervezés

m.k. vezető, m.k. tagok

Éves munka értékelése

2010. jún. eleje

 

m.k. vezető

Gyermekvédelmi Munkaterv

a 2008/ 2009-as NEVELÉSI ÉVRE

 

 • A 2008/2009-os nevelési év gyermekvédelmi munkatervének elkészítése.

Határidő: szeptember 30.


A Bartók Béla Nevelési központ gyermekvédelmi felelősének, Lakatos Béla bemutatása az első szülői értekezleten.

Határidő: szept.15


Ÿ         Minden 3 éves korú gyermek meglátogatása, a szülők tájékoztatása az óvodába szoktatásról. A beíratásból kimaradt gyermekek felkutatása, a szülők meggyőzése a 3éves kortól való beóvodázás előnyeiről.

          Határidő: 2008. szept.01.


Ÿ         Környezettanulmány készítése az óvodába érkező gyermekek szociális  körülményeiről.


 • Családlátogatások a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeknél.

Határidő: folyamatos    felelős: Kara Istvánné gyermekvédelmi felelős


Ÿ         Egyéni beszélgetések, (fogadóórák alkalmával: Gyermekvédelmi felelős: Lakatos Béla

Péntek 13-14 óra) a veszélyeztetett, magatartásproblémás gyermekek szüleivel.  


 • Nevelési év elején minden csoportvezető óvónő elkészíti a csoportjára vonatkozó szociometriai felmérést. Határidő: szept.30.


 • A családok szociális helyzetének elemzése tagóvodai szinten. Határidő: szept. 30.


 • A problémák jelzése a gyermekvédelmi felelős felé. Az érintett családok segítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése. Határidő: folyamatos


 • Közös családlátogatások a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a veszélyeztetett gyermekeknél rendszeresen.

 

 • Problémák esetén:

             -a csoportvezető óvónőkkel együtt keressük a megoldást az adott problémára.

             -a probléma jelzése a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé írásban a

               kapcsolatfelvételi lapon történik                                

             -sikertelenség esetén kérjük a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közreműködését

              -a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részéről visszajelzést kérünk a

                Problémamegoldás kimeneteléről.

Ÿ         Olyan esetben, amelyben a Gyámhatóság közreműködése szükséges, segítő együttműködésre számíthatunk.

            Határidő: folyamatos


 • A családsegítő által szervezett előadásokon, programokon való részvétel a szülők bevonásával.
 • Szülők klubja szervezése a hátrányok leküzdése a gyerekek és szülők segítése érdekében. 

      „ Csere-bere" ruha, cipő börze

      „Virág börze"

„Ötletbörze"- egyéni ötletek, átadása-(kézimunka-ételreceptek stb)

 

„Beszélgető körök"-

„Gyermekvédelem, életvitel, társadalmi elvárások,normák,szocializáció"- Lakatos Béla gyermek és ifjúságvédelmi felelős

     „Beszédnevelés": (Barnáné Gedó Edit logopédus)

     Fontos témák feldolgozása szakemberek segítségével:(Dr. Szentkereszti Tamásné)

 • Kisgyermekkori neurózisok.
 • Lelki egészségvédelem
 • Szorongás, testvérféltékenység.
 • A csonka család. 
 • Az ingerszegény környezet, egészségtelen lakáskörülmények, egészségtelen életmód hatása a gyermekek testi és lelki egészségére. A témák feldolgozása szakemberek (pszichológus, pszichopedagógus, védőnő, orvos segítségével, az érdeklődő szülőknek, gyermekeiket veszélyeztetett körülmények között nevelő szülők bevonásával.

Határidő: Január - Május

 

Ÿ         Karácsony előtti játék, ajándékkészítés a rászoruló családoknak.(Szülők klubja segítségével)

Ÿ         Továbbképzéseken való részvétel: Gyermekvédelemmel kapcsolatos témákban, folyamatosan

 • A tagóvodai gyermekvédelmi éves beszámoló elkészítése a nevelési év végén.

Határidő: 2009. aug.30.Gyermekvédelmi felelős:Kara Istvánné
JÁTÉK-MOZGÁS munkaközösség munkaterve


2009-2010-es nevelési év


Céljaink: Az új óvoda-iskola nevelési -oktatási programmal kapcsolatos homogénebb csoport szervezések során az óvoda iránti bizalom alakítása, megtartása, a gyermek-gyermek, szülő-szülő, és a gyermek-szülő-óvodapedagógus-tanító  kapcsolat alakítása, mélyítése.

 

Feladataink: tartalmas színes programok szervezésével a gyermekek és szülök érzelmi életének gazdagítása, társaskapcsolatok alakítása, kiszélesítése, szülői  ízlés -és szemléletformálás.

A magyar nyelv és a cigány mese - monda világ ,a népi mondókák, közösség formáló hatásának alkalmazása a szociális kompetenciák fejlesztésére.

Rendszeres munkaközösségi megbeszéléseinken az óvoda -iskola program tapasztalatainak megbeszélése, az egymástól való tanulás biztosítása.


Időpont

esemény-feladatok

módszer

felelős

Szeptember

Az új csoport szervezésből adódó homogén csoportok kialakitása, beszoktatás,  a gyermekek  társas kapcsolatainak alakitása a Difer és a kompetencia alapú nevelés alkalmazásával.Családi játék délelőtt-ismerkedés-


 

 

 

Szülők klubja -

Egészségügyi előadás

Bárányhimlő és a H1N1 virusról

Ismerkedés az óvodai közösséggel,  szociális kompetenciák fejlesztése
Közös program során ismerkedés, társas kapcsolatok alakitása  gyermek-gyermek felnött- gyermek közöttSzülői szemléletformálás -felvilágositásCsoportba dolgozó óvodaped.
Gergely Lászlóné


Gergely Lászlóné

Október

 

Szivárványhid

(Őszanyóka birodalma)

Közös játék a Komlódi- falvi nagycsoportosokkal az ősz jegyében


 

Őszi kirándulás a szülőkkel


 

 

Szüreti vigasság


Kiscsoportosoknak

       „Játszóka"

 

 

 

 

Szülők Klubja

A mese és a gyermeki lélek

Ea: Visnyei Renáta óvoda pszichológus


Egészséges életmódra nevelés ismerkedés- társas kapcsolatok alakitása, kiszélesitése


Egészséges életmódra nevelés- szabadidő hasznos eltöltéseHagyományápolás,szociális kompetenciák fejl.

Anya gyermek kapcsolat erősítése, ötletadás otthoni mondókázás, ölbeli játé-

kok gyakorlásához-ízlés formálás


Szülöi szemlélet formálás


Gergely Lászlóné
Csoport vezető

óvodaped.Szabó Zsigmondné

Enyedi Imréné

Gergely Lászlóné

November

 

Báb matiné óvodásainknak és szüleiknek

 

 

Tűzoltók az óvodában

 


Szülői  izlésformálásformálás-

érzelmi nevelés erösitéseKompetencia alapú nevelés  beépítése a HOP-ba,ismeretszerzés, élmény nyújtás


Gergely Lászlóné
Bagóné Hatvani Ildikó

December


 

Karácsonyvá-

rás

 közös ünnepi készülődés a  szülökkel


Kiscsoportosoknak

        „Játszóka"

 

 


Érzelmi ráhangolódás az ünnepre, közös élmények- társas kapcsolatok érzelmi élet gazdagitásaAnya - gyermek kapcsolat erősítése közös élmények átélése érzelmi élet erősítése

Kremniczki Erika
Enyedi Imréné

Bagóné Hatvani Ildikó

Január

 

Szivárványhid  II.

( Jéghercegnő fogságában)

Közös játék a Komlódi- falvi óvoda nagycsoportosaival

 


Érzelmi nevelés -társas     kapcsolatok erősítése


Kincses Péterné

Február

 

Ég a kisze   

Farsang a szülőkkel és az első osztályosokkal


 
Hagyományápolás

társas kapcsolatok kiszélesitéseBagóné Hatvani Ildikó

Március

 

 

Szivárványhid III.

   ( Labdaröptető

közös Játék a Komlódi-falvi nagycsoportosokkal


Szülők Klubja

Réteg szülői értekezlet  a gyógytornára járó gyermekek szüleinekÉrzelmi nevelés társas kapcsolatok alakítása

Tájékoztatás, felvilágosítás

ÖtletadásPardiné Varga Erzsébet
Gergely Lászlóné

Április

 

Húsvéti készülődés közös játékos délelőtt a szülőkkel


Kiscsoportosoknak

„Játszóka"

 

 

 

 

Cigánykultúra- a cigány népmesék világa


Hagyomány ápolás,

Társas kapcsolatok alakitása


Érzelmi élet erősítése

Szülői izlésformálás

Multikultúrális nevelés


Csoport vezető óvónők


Enyedi Imréné

Bagóné Hatvani Ildikó


Gergely Lászlóné

Május

 

Játékos mozgásos záródélelőtt a szülőkkel


 

Ovi nyitogató ismerkedés az új kiscsoportos gyermekekkel és szüleikkel


Egészséges életmódra nevelés, társas kapcsolatok alakitásaIsmerkedés kapcsolatteremtés a leendő óvodásainkkal és szüleikkel


Csoport vezető óvónőkGergely Lászlóné


Évszakon-ként

 

Csoportközi nyitott mozgásos tevékenység
Mozgás megszerettetése mozgásigény alakítása kielégítése, egészséges életmód szokásainak alakításaCsop. Vez.

óvónők

Havonta


 

Varázsceruza

Tehetséggondozó csoport nagy illetve középső csoportos gyermekek számára

Munkaközösségi megbeszélés


Új vizuális technikákkal való ismerkedés , pályázati lehetőségek kihasználása


Kincses Péterné 

Gyermekvédelmi munkaterv

A 2009/2010 - es nevelési évre

 

 

Gyermekvédelmi felelős:

      Szabó Zsigmondné

 

 

 

1.A Tarlódombi óvoda  gyermekvédelmi munkatervének elkészítése a 2009/2010- es nevelési évre. Készíti a gyermekvédelmi felelős.

Határidő: szeptember 30.


2.A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának meghívása az első tagóvodai szülői értekezletre.

Az intézmény segítő munkájának rövid ismertetése.

Határidő: szeptember 30.


3.Családlátogatás a veszélyeztetett gyermekeknél és a problémás hátrányos helyzetű családoknál.

Határidő: folyamatos


4.A nevelési év elején minden csoportvezető óvónő elkészíti a csoportjára vonatkozó „A csoport családjainak szociális helyzete" felmérést.

Határidő: szeptember 30.


5.Agyermekvédelmi felelős összegzi a felmérés eredményeit és elkészíti a családok szociális helyzetének elemzését tagóvodai szinten.

Határidő: október 30.


6.A problémák jelzése az intézményi Gyermekvédelmi felelős,valamint a  Családsegítő Szolgálat felé.

Az érintett családok segítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Határidő: folyamatos


7.Problémák esetén:

            - a csoportvezető óvónő megoldást keres a problémára

            - amennyiben nem sikerül, akkor kéri a gyermekvédelmi felelős segítségét

            - a probléma jelzése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé írásban a kapcsolat

              felvételi lapon történik.

-         sikertelenség esetén kérjük a Családsegítő és Gyermejókléti  Szolgálat  közreműködését

-         a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről visszajelzést kérünk a probléma megoldás kimeneteléről.

Olyan esetben, amelyben a Gyámhatóság közreműködése szükséges, segítő együttműködésükre számítunk.

Határidő: folyamatos


8. Írásos dokumentumok (pl.a jelzőrendszer tagjai felől érkező dokumentumok is) elhelyezése tagóvodánként a „Gyermekvédelmi anyagok" című dokumentációba.

Határidő: folyamatos


9.A családsegítő által szervezett előadásokon,a szülők számára szervezett programokon való részvétel szülők bevonásával.(Szülők klubja, Szülők Akadémiája, réteg szülői értekezletek)


10.A Gyermekvédelmi felelős részvétele a Családsegítő Szolgálat által szervezett esetmegbeszélésen.


11.A gyermekvédelmi felelős éves beszámolójának elkészítése a nevelési év végén.

Határidő: 2010. augusztus 30.


A feladatok megvalósulásáért a gyermekvédelmi felelős felel.Hagyományőrző munkaközösség munkaterve

2009/2010. nevelési év

 

Cél:- A munkaközösség szerepének erősítése a mese-vers területén, kiemelten a bábjáték alkalmazási lehetőségeinek felkutatására és széleskörű alkalmazására, kihasználva az egymástól való tanulás lehetőségét.

- A partnerekkel való együttműködés erősítése az érdeklődést felkeltő közös programok szervezésével.

- Az Országos konferencia szekció programjainak megszervezésével az egymástól való tanulás lehetőségének felhasználásával önképzés, továbbképzés lehetőségének megújítása.Feladatok


Idő-ütemezés

Módszerek, eszközök

Felelős

„Tökvilág" gasztronómiai és barkács délelőtt a szülőkkel


Október


gyűjtőmunka, ötletelés, szervezés, egymástól való tanulás

Polgárné Szőke Erzsébet

Nyúzó Barbara

Gyermek bábelőadás az óvoda gyermekeinek, volt óvodásainknak


Október

bemutatás, szervezés

Csüllögné Hevesi Réka

Nyúzó Barbara

Zengő erdő csoport

A báb továbbképzés tapasztalatainak átadása-belső képzés


Október vége

beszélgetés, ötletadás, tervezés

Polgárné Szőke Erzsébet


Felnőttek bábjátéka-szülőknek, gyerekeknek


November

bemutatás, szervezés

Óvodapedagógusok

Kézműves hét megszervezése


November

ötletezés, beszélgetés, bemutatás, szervezés

Polgárné szőke erzsébet

Nyúzó Barbara

Karácsonyi ötletbörze a szülőknek (ajándék készítése, asztali-, ablak- és fenyődíszek)


December

ötletelés, bemutatás, szervezés

Kisné Barkász Éva

Nyúzó Barbara

Polgárné Szőke Erzsébet

Karácsonyi koncert, és Bethlemes játék (szülőknek, gyerekeknek)


December


bemutatás, szervezés

Kurucsóné CSüllög Anikó

„Meseládikó" használata, alkalmazása a mesefeldolgozásban-hospitálás, a Meserét csoportban


Január

bemutatás, ötletezés, beszélgetés, videófilm megnézése

Polgárné Szőke Erzsébet

Kurucsóné Csüllög Anikó

Egy mese feldolgozása különböző technikákkal készült bábokkal - hospitálás a Zengőerdő csoportban


Február

bemutatás, ötletelés, beszélgetés

Csüllögné Hevesi Réka

Nyúzó Barbara

Bábkészítés a gyerekekkel - hospitálás a Napsugár csoportban


Március

ötletezés, beszélgetés, bemutatás, videofilm

Kisné Barkász Éva

Balogh Imréné Ladányi Erzsébet

Felnőttek bábjátéka gyerekeknek, Szülőknek


Március

bemutatás, szervezés

Polgárné Szőke erzsébet

Országos szakmai konferencia vésztői szekcióprogramjának lebonyolítása


 Április

szervezés, bemutatás, prezentálás, beszélgetés

Kurucsóné Csüllög Anikó

munkaközösségi tagok

„ Mozogjunk együtt" családi mozgásos nap, kirándulással


Május

tervezés, szervezés

Munkaközösségi tagok

Pünkösdi vásár -vásári bábszínház a meghívott vendégeknek, gyerekeknek


Június

szervezés, bemutatás

Polgárné Szőke Erzsébet

Éves munka értékelése

Június

beszélgetés, értékelés

Kurucsóné Csüllög Anikó

 

 

 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV

 

A 2009/2010-es nevelési évre

 

Gyermekvédelmi felelős: Kisné Barkász Éva        Körösparti Óvoda

 

 

1. Többszöri családlátogatás a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek családjánál.

Határidő: folyamatos


2. A nevelési év elején minden csoportvezető elkészíti a csoportjára vonatkozó szociometriai felmérést.

Határidő: szeptember 15.


3. A gyermekvédelmi felelős a szociometriai felmérés eredményeit összesíti és elkészíti      a családok szociális helyzetének elemzését tagóvodai szinten.

Határidő: október 15.


4. Az első szülői értekezleten bemutatjuk az óvoda gyermekvédelmi felelősét.

Határidő: szeptember 15.


5. Tájékoztató jellegű kiadványok, nyomtatványok terjesztése aktuális gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekről.

Határidő: folyamatos


6. Réteg szülői értekezleten a gyógytornász, a fejlesztőpedagógus és a pszichológus válaszol aktuális kérdésekre.

Határidő: március utólsó hete


7. Közös programok szervezése a családokkal, különösképp a hátrányos  helyzetű szülőkkel.

Határidő: október      - Galéria avató

                 október 28.- Barkács délelőtt

                 november  - Kézműves hét

                 december   - Adventi készülődés

                 február       - Farsang

                 április         - Húsvéti készülődés

                 május          -Anyák napja

                 június         - Pünkösdi vásár

                                    -Kirándulás és főzés.
8.A problémák jelzése és az ezzel kapcsolatos feladatok megbeszélése az Intézményi Gyermek és Ifjúságvédelmi felelőssel.

Határidő: folyamatos


9. A Családsegitő Szolgálat munkatársaival egyeztetve gyűjtés szervezése a hátrányos helyzetű családok megsegitésére.

Határidő: december első két hete.


  

Az oldalt a Bartók Béla Nevelési Központ készítette. Minden jog fenntartva! 2008.